Bygging av PU-boliger i Olsokveien

Oppdragsgiver: Sandnes kommune Org.nr: 964965137
Telefon: 51335000
Web: www.sandnes.kommune.no/ E-post: postmottak@sandnes.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 51335503
Primær kontakt: Ivar Strand
Primær kontakt e-post: ivar.strand@sandnes.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland, Kommune: Sandnes
Sammendrag: Kontraktarbeidet omfatter prosjektering, rivning, bygging og prøvedrift av 8 boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser (PU-boliger) i Olsokveien 29, opparbeidelse av uteområdet og levering og montering av fast inventar.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 20.04.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 09.03.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no