Rammeavtale - arbeidstøy og verneutstyr

Oppdragsgiver: Rakkestad kommune Org.nr: 945372281
Telefon: 69225500
Web: www.rakkestad.kommune.no/ E-post: postmottak@rakkestad.kommune.no
Primær kontakt: Rannveig Kjørvik
Primær kontakt e-post: rannveig.kjorvik@rakkestad.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Østfold, Kommune: Rakkestad
Sammendrag: I henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser inviterer Rakkestad kommune (heretter kalt oppdragsgiver) til åpen tilbudskonkurranse på Rammeavtale - arbeidstøy og verneutstyr.Formålet med avtalen er å inngå en rammeavtale som sikrer at oppdragsgiver iht. gjeldende lover og forskrifter, oppnår et kostnadseffektiv og rasjonelt innkjøp og forbruk av arbeidstøy og verneutstyr til Rakkestad kommunes ansatte innenfor i hovedsak områdene institusjon rehabiliterings- og omsorgstjenester, hjemmesykepleie, teknisk, kjøkken og renhold. Kommunens øvrige etater skal også kunne benytte avtalene.Rammeavtalen gjelder for de produkter som fremkommer av vedlagte prisskjema og kravspesifikasjon, og nært beslektede produkter. Kontrakten deles inn i to delkontrakter.
Bransje(r): 9002000 - Arbeidsklær, vanntette | 5225560 - Arbeidsklær, kuldebeskyttende | 1001006 - Industriverneutstyr
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 22.04.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 10.03.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no