TR-20-01 Oppgradering av kommunale bygg

Oppdragsgiver: Trysil kommune Org.nr: 983335543
Telefon: 47476000
Web: www.abakus.as E-post: hege.loland@abakus.as
Primær kontakt: Bjarne Skarpmo
Primær kontakt e-post: bjarne.skarpmo@abakus.as
Utførelsessted: Fylke: Hedmark, Kommune: Trysil
Sammendrag: Trysil kommune har til hensikt å inngå kontrakt om oppgradering av kommunale utleieboliger samt utskiftning av tak på Gammelskula.     Formålet med anskaffelsen er å dekke oppdragsgivers behov for oppgradering av kommunale utleieboliger og Gammelskula, herunder arbeid på takkonstruksjoner, brannskillere på loft, montering av ytterdører, konstruksjon av trapper og malingsarbeid.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 20.04.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 23.03.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no