Kløfta barnehage, Ullensaker kommune

Oppdragsgiver: Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Org.nr: 933649768
Telefon: 66108000
Web: www.ullensaker.kommune.no/ E-post: postmottak@ullensaker.kommune.no
Primær kontakt: Mona Andersen
Primær kontakt e-post: mona.margrethe.andersen@orik.no
Utførelsessted: Fylke: Akershus
Sammendrag: Konkurransen gjelder levering av totalentreprise av en ny barnehage på Kløfta med tilhørende utomhus.Ny barnehage skal ligge på gnr. 29 bnr. 427. Hjemmelshaver er Ullensaker kommune. Området er i reguleringsplanen for Bakkedalen idretts- og skoleområde i Ullensaker kommune avsatt til offentlige formål/barnehage
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 04.06.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 03.04.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no