Prosjekt 100661 - totalentreprise - oppføring av lagerbygg på Novik

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Org.nr: 975950662
Telefon: 81570400
Web: www.forsvarsbygg.no E-post: post@forsvarsbygg.no
Primær kontakt: Nadir Ali
Primær kontakt e-post: nadir.ali@forsvarsbygg.no
Utførelsessted: Fylke: Nordland, Kommune: Gildeskål
Sammendrag: Forsvarsbygg inviterer leverandøren til å inngi tilbud på følgende arbeider: Oppføring av lagerbygg på Novik i Gildeskål kommune.Prisskjemaet omfatter også opsjoner.Oppdraget er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlaget del III.Vi gjør oppmerksom på at forsinkelse som følge av "korona-hindringer" er regulert i konkurransegrunnlagets del 2 (vedlegg: Spesielle koronabestemmelser), samt omtalt i konkurransegrunnlagets del 3A under pkt. 4.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 15.06.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.04.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no