UTVIDELSE AV MELING SKULE

Oppdragsgiver: Bømlo kommune Org.nr: 834210622
Telefon: 53423000
Web: www.bomlo.kommune.no/ E-post: postmottak@bomlo.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 53423087
Primær kontakt: Ilja Serov
Primær kontakt e-post: ilja.serov@bomlo.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Hordaland, Kommune: Bømlo
Sammendrag: Meling skule er lokalisert på Melingsheio 20, ca. 2 km fra Svortland sentrum. Skolen har 132 elever, fordelt på 7 klasser fra 1.-7.trinn. Elevene har et stort og godt uteområde. Elevene har ofte læringsøkter ute i naturen og på uteplassen. Skolen trenger to nye klasserom, utvidelse av lærer arbeidsplasser, garderober og SFO del. Dette er tenkt utført med ombygging og tilbygg til eksisterende skole med mellomgang til ny SFO del som skal oppføres som passivhus. Det forutsettes at administrasjonsdel starter etter at selve SFO bygget er ferdig. Dette for å ha merareal før ombygging starter. SFO bygget skal overleveres som en delovertakelse med bruksløyve før ombygging starter i eksisterende del. Byggearbeidene er tenkt utført mens skolen er i full drift.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 04.06.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 06.05.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no