Nedre Rommen 2 - Grorud brannstasjon - rehabilitering - totalentreprise

Oppdragsgiver: Oslo kommune v/ Omsorgsbygg Oslo KF Org.nr: 985987246
Telefon: 23488000
Web: omsorgsbygg.oslo.kommune.no E-post: postmottak@oby.oslo.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 98032306
Primær kontakt: Live Årstein
Primær kontakt e-post: live.arstein@oby.oslo.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Grorud brannstasjon ble oppført i 1974. Det er behov for omfattende rehabilitering av fasader, ventilasjonsanlegget og innvendige gulv m.m. Brannstasjonens fasade er vernet av Byantikvaren. I forbindelse med rehabiliteringen må det oppføres en midlertidig brannstasjon for å opprettholde byens brannberedskap for Brann- og redningsetaten (BRE) og det er TE som skal forestå etableringen av denne. Det er avsatt areal for den midlertidige brannstasjonen like ved den eksisterende.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 10.06.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 07.05.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no