Totalentreprise Vossestrand brannstasjon

Oppdragsgiver: Voss Herad Org.nr: 960510542
Telefon: 56519400
Web: www.voss.herad.no E-post: postmottak@voss.herad.no
Kontaktpunkt: +47 41704895
Primær kontakt: Katrina Øvsthus Stavenes
Primær kontakt e-post: katrina.o.stavenes@voss.herad.no
Utførelsessted: Fylke: Hordaland, Kommune: Voss
Sammendrag: Voss herad skal byggja ny brannstasjon på Vossestrand. Bygget skal også innehalda lokalitetar for Vossestrand Røde Kors. Prosjektet omfattar prosjektering, søknader inkl godkjenning frå Arbeidstilsynet, og oppføring av bygget.Prosjektet omfattar også evt riving og fjerning av eksisterande bygning på tomta, om denne ikkje vert ein del ev nybygget.Oppdragsgivar si skildring av leveransen følgjer av vedlegg 1 til kontrakt.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 05.06.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.05.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no