Ny vannforsyning Kvalsund

Oppdragsgiver: Hammerfest kommune Org.nr: 921770669
Telefon: 78402000
Web: www.hammerfest.kommune.no/ E-post: postmottak@hammerfest.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 78402565
Primær kontakt: Tom Christian Robertsen
Primær kontakt e-post: trob@hammerfest.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Finnmark, Kommune: Hammerfest
Sammendrag: Hammerfest kommune skal etablere ny vannforsyning til Kvalsund sentrum. Det skal etableres overføringsledning fra Trollvannet og til nytt vannbehandlingsanlegg i enden av Kirkeveien. Det skal legges ca 350m ledning i Trollvannet ned til - 30 m. Vannbehandlingsanlegget skal utlyses i egen totalentreprise. I tillegg skal det legges distribusjonsledninger fra vannbehandlingsanlegget og til sentrum langs Kirkeveien, og distribusjonsledning over Kvalsundelven og til Nyggenjordet.
Bransje(r): 87889 - Vannforsyning
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 03.06.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 13.05.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no