Rammeavtale om innkjøp av arbeidstøy og verneutstyr

Oppdragsgiver: VESTFJORDEN AVLØPSSELSKAP (VEAS) Org.nr: 970963871
Telefon: 98208600
Web: www.veas.nu E-post: veas@veas.nu
Primær kontakt: John Fredrik Skaane
Primær kontakt e-post: josk@veas.nu
Utførelsessted: Fylke: Akershus, Kommune: Asker
Sammendrag: VEAS ønsker å inngå en rammeavtale om innkjøp av arbeidstøy og verneutstyr for å ivareta personellets behov for arbeidstøy samt utstyr i alle arbeidssituasjoner.
Bransje(r): 1001001 - Arbeidsklær, verneutstyr | 5225560 - Arbeidstøy | 1001006 - Industriverneutstyr
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 15.06.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 14.05.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no