Kommunehuset, renovering 2020

Oppdragsgiver: Vinje Kommune Org.nr: 964964610
Telefon: 35062300
Web: www.vinje.kommune.no/ E-post: postmottak@vinje.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 94137139
Primær kontakt: Odd Martin Nystog
Primær kontakt e-post: omnystog@vinje.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Telemark, Kommune: Vinje
Sammendrag: Prosjektet omfattar ei utskifting av totalt 130 yttervindauge i ulike dimensjonar og utformingar. Alle dei nye vindauga skal i tillegg få ny utvendig solskjerming.Vidare ynskjer kommunen å renovere murfasaden rundt heile bygget. Her er det tenkt å fjerne eksisterande murpuss for så å legge på ny puss.  Sjå elles konkurransegrunnlag
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 08.06.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 15.05.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no