Byggentreprenør, rammeavtale

Oppdragsgiver: Nesbyen kommune Org.nr: 964951640
Telefon: 32068300
Web: www.nes-bu.kommune.no/ E-post: postmottak@nesbyen.kommune.no
Primær kontakt: Marit Solfjeld
Primær kontakt e-post: marit@innkjopskontoret.no
Utførelsessted: Fylke: Buskerud, Kommune: Nes
Sammendrag: Konkurransen gjelder levering av byggentreprenørtjenester til Nesbyen kommune.Anskaffelsen er estimert til å være under EØS-terskelverdi. Estimatet er ikke bindende for oppdragsgiver. Behovet er usikkert. Historisk sett har oppdragsgiver handlet for mellom 1 MNOK og 3 MNOK eks mva per år de siste årene. Volumet vil i avtaleperioden være avhengig av blant annet oppdragsgivers behov, aktiviteter, budsjettsituasjon og andre rammefaktorer.For nærmere informasjon viser vi til anskaffelsesdokumentene.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 08.06.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 15.05.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no