400016 Mølladammen skole - Utskifting av takoverflater på Paviljong 2, 3 og 4

Oppdragsgiver: Bærum kommune Org.nr: 935478715
Telefon: 67504050
Web: baerum.kommune.no E-post: post@baerum.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 95020682
Primær kontakt: Ronny Larsen
Primær kontakt e-post: ronny.larsen@baerum.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Akershus, Kommune: Bærum
Sammendrag: Utskifting av takoverflater omfatter bygning 2, 3 og 4.  Arbeidene omfatter utskifting av eksisterende takstein, sløyfer, lekter og papp. Plassbygde takrenner erstattes med nytt. Tak nedløp kasses inn for å hindre adkomst til tak.Bygningene vil være i drift under byggeperioden og det forutsettes derfor et nært samarbeid med bruker, slik at normal drift vil kunne opprettholdes.  Arbeidene skal gjennomføres sommer / høst 2020
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 11.06.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 18.05.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no