75 prosent færre lakselus med ny merdtype

Les hele saken

Nytt smart satellittsystem for små- og mellomstore fartøy

Les hele saken

Økt etterspørsel etter hermetikk

Les hele saken