Digitale Magasiner

Piscus-TV

Se mer Piscus-TV

Om Piscus

  Innkjøpsverktøyet for fiskerinæringen i Norge!

  Piscus.no består av norske aktører innenfor:

  - Fiskeoppdrett - Fangstnæringen
  - Fiskeforedling - Sjømateksportører
  - Havnevesen

  I tillegg finner du et fyldig produktregister med leverandørene til fiskerinæringen.

  Meld deg på nyhetsbrev om produktnyheter til fiskerinæringen her.

Nyheter

Siste anbud fra Piscus