Neptun Settefisk AS


Neptun Settefisk AS er et privateid oppdrettsselskap som ble etablert i 1990.

Vi produserer og leverer smolt og yngel til oppdrettsnæringen.

Vi eier i dag to settefiskanlegg i Namsos Kommune.

Våre anlegg ligger  i Botnan og i Survika på Otterøya "Lokkarfisk"   

 

Bildet under viser vårt anlegg på Botnan

Med godt avlsmateriale, gode internkontrollrutiner og dyktige medarbeidere danner Neptun Settefisk et godt grunnlag for at deres produkt skal bli av god kvalitet.

Les mer om våre tjenester på neptunsettefisk.no

Begge anleggene til Neptun Settefisk har Global Gap-godkjenning.


 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Svein Egil Ristad daglig leder
Økonomi email Kristin Skorstad kontorleder/økonomiansvarlig.
Salg email Anne Helen Devik Leithe selger
IT email Kristin Skorstad kontorleder/økonomiansvarlig.
Drift email Peter Andersson driftsleder lokalitet Botnan
Drift email Agnar Jakobsen driftsleder - Lokkarfisk
Konsesjonsinnehaver email Neptun Settefisk AS
 

Resultatregnskap

Resultatregnskap 2018 2016 2015
Sum driftsinntekter 45 052 43 819 28 238
Driftsresultat 3 561 207 2 646
Årsresultat 1 841 685 1 438
Sum eiendeler 47 586 47 077 43 931
Valutakode NOK NOK NOK
Tall i hele tusen.
Chart.

 

Produkter

Settefisk Smolt
 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Datterselskap Neptun Eiendom As
Moderselskap Devik Holding As

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!