Neptun Salmo AS


Neptun Salmo AS er et privateid oppdrettsselskap som ble etablert i 1990.

Vi produserer og leverer smolt og yngel til oppdrettsnæringen.

Vi eier i dag to settefiskanlegg i Namsos Kommune.

Våre anlegg ligger  i Botnan og i Survika på Otterøya "Lokkarfisk"

  

 

Bildet under viser vårt anlegg på Botnan

 

 

 

Og Avdeling Lokkarfisk:

 

 

 

Med godt avlsmateriale, gode internkontrollrutiner og dyktige medarbeidere danner Neptun Salmo et godt grunnlag for at deres produkt skal bli av god kvalitet.

Les mer om våre tjenester på neptunsettefisk.no

Begge anleggene til Neptun Salmo har Global Gap-godkjenning.

 


 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Anders Bjørkli Dagl. leder
Økonomi email Kristin Skorstad kontorleder/økonomiansvarlig.
Økonomi email Svein Egil Ristad Økonomisjef
Salg email Anne Helen Devik selger
IT email Kristin Skorstad kontorleder/økonomiansvarlig.
Drift email Agnar Jakobsen driftsleder - Lokkarfisk
Drift email Peter Andersson driftsleder lokalitet Botnan
Konsesjonsinnehaver email Neptun Salmo AS
 

Resultatregnskap

Resultatregnskap 2020 2019 2021
Sum driftsinntekter 54 640 51 504 64 892
Driftsresultat 6 030 7 369 8 837
Årsresultat 4 428 5 206 6 808
Sum eiendeler 53 517 46 507 0
Valutakode NOK NOK NOK
Tall i hele tusen.
Chart.

 

Produkter

Settefisk Smolt
 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Datterselskap Neptun Eiendom As
Moderselskap Devik Holding As

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!