• Kontaktpersoner
  • Resultatregnskap
  • Produkter

Eigersund Næring og Havn Kf

Eigersund havnevesen er Eigersund kommunes havnefaglige organ, og skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver Eigersund kommune er tillagt etter havne- og farvannsloven, og bestemmelser gitt i medhold av denne loven. Eigersund havnevesen skal sørge for en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med trafikken i Eigersund kommunes havnedistrikt og forvalte Eigersund havnekasses eiendommer, innretninger og andre aktiva med sikte på en best mulig ressursutnyttelse for havnens brukere og kommunen. For å opprettholde og videreutvikle Eigersund havnevesen og havnenes trafikkgrunnlag, kan Eigersund havnevesen engasjere seg i havnetilknyttet virksomhet når dette er fordelaktig og hensiktsmessig for Eigersund kommunes havnevirksomhet.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff

Måsøy Næring og Havn KF

78 42 40 00 - Strandg. 85, 9690 Havøysund

Åpningstider: Man. - fred. 08.00 - 15.30 Radiokanaler: VHF, 12
Kontaktinfo