• Kontaktpersoner
  • Resultatregnskap
  • Produkter
  • Kontorer

Alta Havn KF

Alta Havn skal ivareta administrative og forvaltningsmessige oppgaver tillagt kommunen i eller i medholh av havne- og farvannsloven. Alta Havn skal sørge for en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med trafikken i Alta kommunes havnedistrikt og forvalte havnekassens eiendommer, innretninger, andre aktiva samt realkapital stilt til havnekassens disposisjon med sikte på en best mulig ressursutnyttelse for havnens brukere og kommunen.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff

Måsøy Næring og Havn KF

78 42 40 00 - Strandg. 85, 9690 Havøysund

Åpningstider: Man. - fred. 08.00 - 15.30 Radiokanaler: VHF, 12
Kontaktinfo


  • Telefon: 78 44 69 10
  • Besøksadresse: Havnev. 24, 9515 Alta
  • Postadresse: Postboks 2237, 9508 Alta
  • Org.nr: 974795035