• Kontaktpersoner
  • Resultatregnskap
  • Produkter
  • Kontorer

Cermaq Group As

Å drive fiskefôrproduksjon, fiskeoppdrett og annen havbruksvirksomhet, samt annen virksomhet som står i naturlig sammenheng med dette. Selskapet skal ha en aktiv rolle knyttet til forskning og utvikling i marin sektor og oppdrettsnæringen. Virksomheten kan utøves av selskapet selv, av datterselskaper eller gjennom deltakelse i eller i samarbeid med andre selskaper.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treffKontaktinfo


  • Telefon: 23 68 50 00 Faks: 23 68 50 99
  • Besøksadresse: Dronning Eufemias g. 16, 0191 Oslo
  • Postadresse: Postboks 144 Sentrum, 0102 Oslo
  • Org.nr: 971647949
  • Send forespørsel