• Kontaktpersoner
  • Resultatregnskap
  • Produkter

Alstahaug Havnevesen Kf

Alstahaug havnevesen KF er Alstahaug kommunes havnefaglige organ, og skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver Alstahaug kommune er tillagt etter havne-og farvannsloven, og bestemmelser gitt i medhold av denne loven. Alstahaug havnevesen KF skal sørge for rasjonell og effektiv havnedrift, tilføre tilsyn med trafikken i Alstahaug kommunes havnedistrikt og forvalte Alstahaug havnekasses eiendommer, innretninger og andre aktiva med sikte på en best mulig ressursutnyttelse for havnens brukere og kommunen. For å opprettholde og viderutvikle Alstahaug havnevesen KF og havnens trafikkgrunnlag, kan Alstahaug havnevesen KF engasjere seg i havnetilknyttet, og annen relevant, maritim virksomhet når dette er fordelaktig og hensiktmessig for Alstahaug kommunes havnevirksomhet.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff

Måsøy Næring og Havn KF

78 42 40 00 - Strandg. 85, 9690 Havøysund

Åpningstider: Man. - fred. 08.00 - 15.30 Radiokanaler: VHF, 12
Kontaktinfo


  • Telefon: 75 07 57 00
  • Besøksadresse: Torolv Kveldulvsons g. 5, 8800 Sandnessjøen
  • Postadresse: Postboks 144, 8801 Sandnessjøen
  • Org.nr: 985594406
  • Send forespørsel