Måsøy Næring og Havn KF


Viktig informasjon:

Åpningstider: Man. - fred. 08.00 - 15.30

Radiokanaler: VHF: kanal 12/16

 

Nyttige telefoner:

Brannvesen: 78 42 21 30  (110)

Legevakt: 116 117 (113)

Politi: 02 800  (112)

Havnevakt: 90 11 89 87 (døgnåpen telefon)


 

 

Se vår brosjyre under

 

https://porthavoysund.kystnor.no/


 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Per Martin Fosmark Dagl. leder og nærigssjef
Øvrig ledelse email Oddvar Simonsen havnesjef
Drift email Willy Johnsen havnebetjent
 

Produkter

Forretnings-rådgiving Havnevesen Næringsutvikling

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!