• Kontaktpersoner
  • Resultatregnskap
  • Produkter
  • Kontorer

Andreassen Sales As

Kjøp, salg og produksjonskoordinering av fisk og sjømatprodukter. Kjøp og salg av aksjer samt forvalte eierinteresse av disse. Deltakelse i andre selskaper med lignende virksomhet, samt hva som hermed står i forbindelse. Selskapet skal også kunne forestå administrative tjenester for andre selskaper. Utøvelse av rådgivningsvirksomhet, utleie av konsulentressurser og andre konsulentoppdrag. Endelig skal selskapet kunne drive handel i sin alminnelighet.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treffKontaktinfo