• Kontaktpersoner
  • Resultatregnskap
  • Produkter
  • Kontorer

Brødr Aarseth AS

Kjøp, salg og tilvirkning av ferskfisk og fiskeprodukter av enhver art, frysing av dertil egnede varer, eksport og import, agenturvirksomhet, fangst, fiske og almindelig handelsvirksomhet. Videre er selskapets formål å erverve interesser i andre selskaper med økonomisk formål, ved kjøp og salg av aksjer/ parter eller investeringer på en hvilken som helst annen måte. Videre, investeringer i fast eiendom og drift av sådane eiendommer.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treffKontaktinfo