• Kontaktpersoner
  • Resultatregnskap
  • Produkter
  • Kontorer

Borg Havn Iks

Borg Havn IKS har som formål å samordne all kommunal havnevirksomhet innenfor samarbeidsområdet. I tilknytning til dette skal Borg Havn IKS på vegne av deltakerkommunene ivareta all forvaltningsmessige og administrative oppgaver som etter havne- og farvannsloven påligger kommunene, samt håndheve de bestemmelser som etter havne- og farvannsloven med forskrifter gjelder innenfor havnedistriktet.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff

Måsøy Næring og Havn KF

78 42 40 00 - Strandg. 85, 9690 Havøysund

Åpningstider: Man. - fred. 08.00 - 15.30 Radiokanaler: VHF, 12
Kontaktinfo