• Kontaktpersoner
  • Resultatregnskap
  • Produkter
  • Forespørsler
  • Kontorer

Brønnøy Havn Kf

Hovedkontor: Brønnøy kommune

Utføre de oppgaver kommunen er pålagt etter havneloven og tilhørende forskrifter. Samt å drive Brønnøy Havn med tilhørende bygg og eiendommer på en forretningsmessig måte, og sørge for at havnen til en hver tid er effektiv havn som tilfredsstiller brukernes behov. Brønnøy Havn skal sørge for en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med trafikken i Brønnøy Havnedistrikt og forvalte Brønnøy havnekasses eiendommer, innretninger og aktiva med sikte på en best mulig ressursutnyttelse for havnen og brukere av kommunen. De arealmessige oppgaver i havneområdet skjer i samråd med brukere som har interesser knyttet til det aktuelle området og i samråd med kommunens plankontor.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff

Måsøy Næring og Havn KF

78 42 40 00 - Strandg. 85, 9690 Havøysund

Åpningstider: Man. - fred. 08.00 - 15.30 Radiokanaler: VHF, 12
Kontaktinfo


  • Telefon: 75 01 20 70
  • Besøksadresse: Havneg. 36, 8900 Brønnøysund
  • Postadresse: Postboks 65, 8900 Brønnøysund
  • Org.nr: 986833927
  • Send forespørsel