Clarity WTS AS

Clarity-WTS produserer proteinskummere med innebygget CO2 - stripping rettet mot oppdrettsnæringen, akvarier, fiskedammer og hagedammer. Skummere fjerner organisk materiale og næringsstoffer og bidrar til bedre vannkvalitet. Skummere kan brukes som selvstendige enheter eller som et ledd i resirkuleringssystem
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Rikard Albrigtsen CEO
Adm./Org./Personal email Rikard Albrigtsen CEO
 

Bransjer

Fiskeoppdrettsutstyr Vannrenseanlegg og -utstyr Vannrensing
 

Varemerker


 

Produktnyheter

Clarity proteinskimmere

Clarity proteinskimmere vil i første kvartal av 2019 bli installert på Marine Harvest sitt anlegg for bergyltproduksj...

Vis mer

Kontaktinfo

Nyheter

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!