Clarity WTS AS

Clarity-WTS produserer proteinskummere med innebygget CO2 - stripping rettet mot oppdrettsnæringen, akvarier, fiskedammer og hagedammer. Skummere fjerner organisk materiale og næringsstoffer og bidrar til bedre vannkvalitet. Skummere kan brukes som selvstendige enheter eller som et ledd i resirkuleringssystem
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Sigmund A. Røeggen Daglig leder
 

Bransjer

Fiskeoppdrettsutstyr Vannrenseanlegg og -utstyr Vannrensing
 

Varemerker


 

Produktnyheter

Clarity proteinskimmere

Clarity proteinskimmere vil i første kvartal av 2019 bli installert på Marine Harvest sitt anlegg for bergyltproduksj...

Vis mer

 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Moderselskap Redox AS

Kontaktinfo

Nyheter

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!