• Kontaktpersoner
  • Bransjer

A2g Industri As

Gjennom fabrikasjon, tjenesteyting og annen næringsvirksomhet å skape grunnlag for sysselsetting og kompetanseutvikling av yrkeshemmede og andre med behov for opplæring.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff

Los Marine AS

97 47 00 10 - Wichmannv. 1, 5420 Rubbestadneset

One-Stop Ship Services.
Kontaktinfo


  • Telefon: 55 53 67 00
  • Besøksadresse: Blådalen 39, 5106 Øvre Ervik
  • Postadresse: Postboks 173 Eidsvåg, 5876 Bergen
  • Org.nr: 991738258
  • Send forespørsel