Avanti Engineering AS


Avanti Engineering leverer produkter og systemløsninger innenfor instrumentering, veieceller, automasjon og elektro til fiskeri og havbruksnæringen.

 

 

Nyhet:

Avanti Engineering har utviklet og industrialisert verdens første 3D 360-graders kvalitetsskanner for fisk. Konseptet er utviklet i samarbeid med Sintef Ocean. Produktet vil redusere dagens manuelle håndtering samt sikre full kontroll over viktige faktorer som fiskens lengde, vekt og kvalitet.

 

Klikk på linkene under for å lese om våre andre produkter

Vaksinering

Avanti Tag

kontakt oss på telefon:75 12 99 50

Les mer på www.avantieng.no

 

 


 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Vidar Olsen Daglig leder
Teknisk email Ronny Andersen Prosjektingeniør
Teknisk email John Pedersen Prosjektingeniør
Teknisk email Finn Ove Seterdal Prosjektingeniør
Teknisk email Tor Skogholt Prosjektingeniør
Teknisk email Petter Storvik MSc Ing. Cybernetics and Robotics
Teknisk email Johan Moflag Prosjektingeniør
Teknisk email Kai Ove Hansen Prosjektingeniør
Teknisk email Frøy M. Pedersen Servicetekniker
Teknisk email Bjørn Sletten Prosjektingeniør
Teknisk email Daniela P. Schuler MSc Ing. Mech. Eng.
Teknisk email Erik Havikhagen MSc Ing. Cybernetics and Robotics
Teknisk email Helmut Henriksen Prosjektingeniør
 

Bransjer

Aggregater, øvrige
Aktuatorer, elektriske
Alarmsystemer
Analoginstrumenter
Analysatorer
Antenneanlegg
Automasjon
Automatiseringsutstyr
Datalogger
Datasystemer
Digitalinstrumenter
Displaymateriell
Doseringsanlegg
Effektmålere
El-installasjoner
Elektromagnetventiler
Elektromotorer
Fiskeoppdrettsanlegg, landbasert
Fiskeoppdrettsutstyr
Fjernstyring, hydraulisk
Fjernstyring, mekanisk
Fjernstyring, pneumatisk
Gassalarmsystemer
Gassmålere
Gjennomstrømningsregulatorer
Instrumentpaneler
Kalibratorer
Kameraer, infrarøde, IR-kameraer
Kameraer, termiske
Kommunikasjonsutstyr
Magnetventiler
Mengdemålere
Merkemaskiner, øvrige
Merkesystemer
Motorer, marine
Måleutstyr
Måleutstyr, elektronisk
Oksygenblandere
Oksygenmålere
Oppdrettsanleggsutstyr
Overvåkingskameraer
PH-målere
Prøvetavler, elektriske
Radiokommunikasjonsutstyr
Restoksygenmålere
Saltholdighetsmålere
Signallamper
Strømaggregater * se også Nødstrømsaggregater
Temperaturmålere
Temperaturmåling, infrarød
Temperaturovervåkningssystemer
Temperaturtransmittere
Trykkmåleutstyr
Trykktransmittere
Undervannsbelysning
Undervannskameraer
VHF-radioer- og antenner
Veiesystemer
Vindmålere
infrarøde kameraer
 

Varemerker


Avanti Argus

Avanti Argus produseres av Avanti Engineering

Vis mer

Avanti Vision

Avanti Vision produseres av Avanti Engineering.

Vis mer

 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Moderselskap Avanti Engineering Holding As

Kontaktinfo

Produktbrosjyrer

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!