Goodtech AS Mo i Rana

Hovedkontor: Goodtech AS

Automasjon og instrumentering for fiskeri og havbruksnæringen.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Vidar Olsen Regionsdirektør Nord
 

Bransjer

Aggregater, øvrige
Aktuatorer, elektriske
Alarmsystemer
Analoginstrumenter
Analysatorer
Antenneanlegg
Automasjon
Automatiseringsutstyr
Datalogger
Datasystemer
Digitalinstrumenter
Displaymateriell
Doseringsanlegg
Effektmålere
El-installasjoner
Elektromagnetventiler
Elektromotorer
Fiskeoppdrettsanlegg, landbasert
Fiskeoppdrettsutstyr
Fjernstyring, hydraulisk
Fjernstyring, mekanisk
Fjernstyring, pneumatisk
Gassalarmsystemer
Gassmålere
Gjennomstrømningsregulatorer
Instrumentpaneler
Kalibratorer
Kameraer, infrarøde, IR-kameraer
Kameraer, termiske
Kommunikasjonsutstyr
Magnetventiler
Mengdemålere
Merkemaskiner, øvrige
Merkesystemer
Motorer, marine
Måleutstyr
Måleutstyr, elektronisk
Oksygenblandere
Oksygenmålere
Oppdrettsanleggsutstyr
Overvåkingskameraer
PH-målere
Prøvetavler, elektriske
Radiokommunikasjonsutstyr
Restoksygenmålere
Saltholdighetsmålere
Signallamper
Strømaggregater * se også Nødstrømsaggregater
Temperaturmålere
Temperaturmåling, infrarød
Temperaturovervåkningssystemer
Temperaturtransmittere
Trykkmåleutstyr
Trykktransmittere
Undervannsbelysning
Undervannskameraer
VHF-radioer- og antenner
Veiesystemer
Vindmålere
infrarøde kameraer
 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Hovedkontor Goodtech AS

Kontaktinfo

Produktbrosjyrer

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!