• Kontaktpersoner
  • Bransjer

Bud og Hustad Forsikring Gjensidig (Hovedkontor)

Drive direkte skadeforsikringsvirksomhet i følgende bransjer: Sjø- og transportforsikring, brann/ kombinert og annen tingsskadeforsikring, gjenforsikringsvirksomhet, samt virksomhet som naturlig henger sammen med forsikringsvirksomhet. Selskapet kan overta risikoforsikringer og gjenforsikringer innen livsforsikring i den grad loven tillater det. Selskapet skal også drive med skadeforebyggende arbeid.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff
Kontaktinfo