Fiskerstrand Verft AS


Reparasjon, ombygging og vedlikehold av skip og fiskefartøy.

Fiskerstrand Verft AS er et tradisjonsrikt skipsverft, etablert som Fiskerstrand Slip & Motorverksted i 1909.  Vi er en sterk hjørnesteinsbedrift i lokalsamfunnet i Sula kommune.

Fiskerstrand er et kombinasjonsverft med høy kompetanse innen skipsbygging, vedlikehold, reparasjon og ombygging. Vår motivasjon til å levere kvalitet har røtter helt tilbake til grunnlegger Peder E. Fiskerstrand som levde etter, «Skikkelig arbeid må det være, så ligger du ikke søvnløs når båtene er på havet i uværet».  
Dette er fremdeles vår motivasjon for å levere kvalitet. Bedriften investerer i kunnskap, nye arbeidsmetoder og anlegg i et marked der stor oppmerksomhet er rettet mot miljøvennlige løsninger.

 

 

VÅRE VISJONER OG VERDIER

«Vi skaper bærekraftig maritim utvikling»
Dette handler om å kombinere langsiktig lønnsomhet og vektlegging av etikk, ressurseffektivitet, miljø og sosiale forhold. Vi har tro på at det finnes en grunnleggende sammenheng mellom god forretningsvirksomhet, samfunn og miljø.

Verdiene våre er:
Kvalitet – pålitelighet – inkluderende – fornyende

Fiskerstrand har erfaring og kunnskap om prosjektering, planlegging og bygging av innovative skip. Denne regionen har en av de største og mest progressive maritime klynge i verden, og et betydelig antall selskaper som spesialiserer seg på skip og skipsutstyr. Regionen har en unik maritim kompetanse, både i form av faglært arbeidskraft og teknologi.

Vi er en godkjent lærebedrift. 

 

Les mer om oss på vår hjemmeside


 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Magne Standal Adm.dir.
Økonomi email Kristian Mogstad økonomisjef
Salg email Per Asle Fiskerstrand salgssjef
IT email Kåre Uhlen IT ansvarlig
Adm./Org./Personal email Geir Sandvik CFO
Adm./Org./Personal email Elise Gjermundrød HR- sjef
Teknisk email Olav Linge Fiskerstrand teknisk sjef
Produksjon email Vegard Eid driftssjef
 

Bransjer

Båtmotorservice og -vedlikehold
Fiskebåtbygging
Fiskebåter, service
Fiskebåtombygging
Fôringsbåter og -lektere
Mekanisk arbeid
Skipsbygging og -reparasjoner
Skipsutstyr
 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Datterselskap Fiskerstrand Eiendom As
Multi Maritime A/s
Moderselskap Fiskerstrand Holding As

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!