• Kontaktpersoner
  • Resultatregnskap
  • Produkter

Vardø Havn Kf

Vardø Havn KF skal sørge for en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med trafikken i havnedistriktet og forvalte havnens eiendommer, innretninger og andre aktiva med sikte på en best mulig ressursutnyttelse for havnens brukere og kommunen. For å opprettholde og videreutvikle Vardø Havn KF og havnens trafikkgrunnlag kan foretaket engasjere seg i prosjekter og virksomhet både innen og utenfor havneformål der det er fordelaktig og hensiktsmessig. Slik investering og avkastning av disse skal inngå i havnekassens midler.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff

Marina Solutions AS

70 30 08 90 - Ivar Aasen-g. 10, 6150 Ørsta

Salg av rådgivning og produkter knyttet til marinaer for både privat sektor, n...


Vónin Refa AS

77 85 05 00 - Strandv. 70, 9300 Finnsnes

Leverandør av fiskeutstyr og oppdrettsutstyr siden 1950. Innen fiskeri leverer ...


Måsøy Næring og Havn KF

46 92 87 54 - Strandg. 85, 9690 Havøysund

Viktig informasjon: Åpningstider: Man. - fred. 08.00 - 15.30 Radiokanaler...


Nor-Mek AS

90 16 35 17 - Kløftav. 94, 1454 Fagerstrand

Import og salg av Marinemotorer, Marine gear, Styresystemer, Impeller Pumper, Sk...


Tobias Båt AS

+47 56 16 90 79 - Njøtev. 249, 5943

Produksjon av arbeidsbåter, fiskebåter og båter for fiskeoppdrett


Maritime Engineering AS

56 35 85 14 - Lyngv. 2, 5914 Isdalstø

Utfører tegning og beregningsarbeide samt spesifikasjoner som er nødvendig i f...


Mundal Båt AS

56 34 99 10 - Radøyv. 387, 5938 Sæbøvågen

Prosjektering og bygging av yrkesfartøy som f.eks. fiskefartøy, arbeidsbåter,...


Kontaktinfo