• Kontaktpersoner
  • Resultatregnskap
  • Produkter
  • Kontorer

Vardø Havn Kf

Vardø Havn KF skal sørge for en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med trafikken i havnedistriktet og forvalte havnens eiendommer, innretninger og andre aktiva med sikte på en best mulig ressursutnyttelse for havnens brukere og kommunen. For å opprettholde og videreutvikle Vardø Havn KF og havnens trafikkgrunnlag kan foretaket engasjere seg i prosjekter og virksomhet både innen og utenfor havneformål der det er fordelaktig og hensiktsmessig. Slik investering og avkastning av disse skal inngå i havnekassens midler.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff

Marina Solutions AS

70 30 08 90 - Ivar Aasen-g. 10, 6150 Ørsta

Salg av rådgivning og produkter knyttet til marinaer for både privat sektor, n...


Måsøy Næring og Havn KF

78 42 40 00 - Strandg. 85, 9690 Havøysund

Åpningstider: Man. - fred. 08.00 - 15.30 Radiokanaler: VHF, 12


Tobias Båt AS

+47 56 16 90 79 - Njøtev. 249, 5943

Produksjon av arbeidsbåter, fiskebåter og båter for fiskeoppdrett


Kontaktinfo