• Kontaktpersoner
  • Resultatregnskap
  • Bransjer

Dalane Kystutvikling AS

Å gå inn med aksje- og/ eller kommandittkapital i fiskeflåten i SørRogaland. Investeringene skal baseres på bedriftsøkonomiske kriterier, dog kan fiskerimessige/ samfunnsmessige vurderinger kompensere for den forutsatte avkastning på invester kapital, hvor det antes at verdiskapningen vil skje over tid. Selskapets engasjement skal normalt ikke overstige 35 % av selskapskapitalen i de foretak man går inn i, unntaksvis inntil 49 %. Å delta i kulturbasert næringsutviklingenten i form av eget arbeid eller i samarbeide med andre. Herunder mulighet for å gi direkte tilskudd. Å arbeide for å videreutvikle de viktigste festivalene og næringskulturelle søylearrangementene i regioneni samarbeid med relevante aktører. Dette kan også omfatte ulønnet sekretærfunksjoner for festivaler og arrangement i regionene. Å arbeide for realisering av kaipromenade. Å arbeide for å styrke utdanningen knyttet opp mot mat i regionen og fylket.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treffKontaktinfo


  • Telefon: 95 77 73 80
  • Besøksadresse: Strandg. 40, 4370 Egersund
  • Postadresse: Postboks 66, 4379 Egersund
  • Org.nr: 979968116