AS Settefiskanlegget Lundamo

Produksjon av laks og innlandsfisk for kultivering i vatn og vassdrag i midt-norge Settefiskanlegget Lundamo er et aksjelselskap som ble stiftet 8. november 1963. Anlegget produserer hovedsaklig fisk for kraftsverkregulantene i Midt-Norge i forbindelse med kompensasjonsutsettinger i regulerte vatn og vassdrag, -men leverer også fisk til andre privat formål som forskning og til privat kultivering. Settefiskanlegget Lundemo har rating AA - god kredittrating fra Bisnode.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Thomas Andersen Weiseth dagl. leder
 

Resultatregnskap

Resultatregnskap 2018 2016 2015
Sum driftsinntekter 6 231 6 189 5 742
Driftsresultat 288 649 181
Årsresultat 213 478 119
Sum eiendeler 4 927 4 671 4 021
Valutakode NOK NOK NOK
Tall i hele tusen.
Chart.

 

Produkter

Klekkerier
Oppdrettsfisk, ferskvann
Rogn, laks
Rogn, ørret
Settefisk

Kontaktinfo


Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!