Havlandet Marin Yngel AS

HMY har produsert torskeyngel for salg siden 2002. HMY startet også et avlsarbeide på Torsk samme år. Høsten 2019 ble det produsert 6.generasjons oppdrettstorsk av Havlandet-stammen for salg til matfiskoppdrettere. Fra 2014 produserer HMY Berggylt som rensefisk for lakseoppdrettere og bergylten leveres til SalMar.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Halvard Andalsvik Hovland dagl. leder
 

Resultatregnskap

Resultatregnskap 2018 2016 2015
Sum driftsinntekter 14 206 14 956 12 747
Driftsresultat -159 -1 199 -394
Årsresultat -1 423 -1 203 -460
Sum eiendeler 16 202 7 862 9 569
Valutakode NOK NOK NOK
Tall i hele tusen.
Chart.

 

Produkter

Berggylt
Klekkerier
Oppdrettsfisk, sjøvann
Settefisk
Torsk
Torskeyngel
 

Produksjonstillatelse

Stamfisk - Torsk 20 tn
Settefisk - Berggylt 2000000 stk
Settefisk - Torsk 5000000 stk
Stamfisk - Berggylt 5 tn
 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Moderselskap Havlandet Havbruk As

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!