Havlandet Marin Yngel AS

HMY har produsert torskeyngel for salg siden 2002. HMY startet også et avlsarbeide på Torsk samme år. Høsten 2019 ble det produsert 6.generasjons oppdrettstorsk av Havlandet-stammen for salg til matfiskoppdrettere. Fra 2014 produserer HMY Berggylt som rensefisk for lakseoppdrettere og bergylten leveres til SalMar.
 

Kontaktpersoner

Funksjon Navn Tittel
Leder email Halvard Andalsvik Hovland dagl. leder
 

Resultatregnskap

Resultatregnskap 2019 2018 2016
Sum driftsinntekter 40 527 14 206 14 956
Driftsresultat 21 458 -159 -1 199
Årsresultat 17 331 -1 423 -1 203
Sum eiendeler 45 590 16 202 7 862
Valutakode NOK NOK NOK
Tall i hele tusen.
Chart.

 

Produkter

Berggylt
Klekkerier
Oppdrettsfisk, sjøvann
Settefisk
Torsk
Torskeyngel
 

Produksjonstillatelse

Settefisk - Torsk 5000000 stk
Settefisk - Berggylt 2000000 stk
Stamfisk - Torsk 20 tn
Stamfisk - Berggylt 5 tn
 

Kontorer

Relasjonstype Navn
Moderselskap Havlandet Havbruk As

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!