• Kontaktpersoner
  • Resultatregnskap
  • Produkter

Arendal Havnevesen Kf

Ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver Arendal kommune er tillagt etter "Havne-og farvannsloven" og bestemmelser gitt i medhold av denne. Sørge for en rasjonell og effektiv drift av havnen, føre tilsyn med trafikken i havnedistriktet og forvalte havnevesenets eiendommer, innretninger og andre aktiva med sikte på en best mulig ressursutnyttelse for havnens brukere og kommunen. Skal ha sin særlig oppmerksomhet henvendt mot havnetilknyttet virksomhet som kan utvikle og styrke kommunens havnevirksomhet.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff

Måsøy Næring og Havn KF

78 42 40 00 - Strandg. 85, 9690 Havøysund

Åpningstider: Man. - fred. 08.00 - 15.30 Radiokanaler: VHF, 12
Kontaktinfo


  • Telefon: 97 52 70 00
  • Besøksadresse: Kristen Staksnæs v. 61, 4810 Eydehavn
  • Postadresse: Postboks 123, 4891 Grimstad
  • Org.nr: 970541012
  • Send forespørsel