• Kontaktpersoner
  • Resultatregnskap
  • Produkter
  • Produksjonstillatelse

Aga Østerskompani As

Produksjon, utvikling og sal av østersyngel, og andre produkt som naturleg fell saman med dette, mellom anna å delta i andre selskap med liknande verksemd, kjøp og sal av aksjar, eller på annan måte gjera seg interessert i andre føretak.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treffKontaktinfo