Eksportkreditt Norge As

Selskapet skal ha til formål å forvalte en statlig ordning for finanstjenester til norsk eksport av kapitalvarer og tjenester. For å fremme formålet kan selskapet i eget navn 1. yte offentlig støttede eksportkreditter i henhold til internasjonale avtaler, og 2. yte lån på markedsmessige vilkår som et alternativ til lån som nevnt i nr. 1.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Kontaktinfo


  • Telefon: 22 31 35 00
  • Besøksadresse: Hieronymus Heyerdahls g. 1, 0160 Oslo
  • Postadresse: Postboks 1315 Vika, 0112 Oslo
  • Org.nr: 998544696
  • Send forespørsel