• Kontaktpersoner
  • Resultatregnskap
  • Produkter

Båtsfjord Havnevesen

Båtsfjord Havn er Båtsfjord kommunes havnefaglige organ, og skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver Båtsfjord kommune er tillagt etter havne- og farvannsloven, og bestemmelser gitt i medhold av denne loven. Båtsfjord Havn skal sørge for en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med trafikken i båtsfjord kommunes havnedistrikt og forvalte Båtsfjord havnekasses eiendommer, innretninger og andre aktiva med sikte på en best mulig ressursutnyttelse for havnens brukere og kommunen. For å opprettholde og videreutvikle havnenes trafikkgrunnlag, kan Båtsfjord Havn engasjere seg i havnetilknyttet virksomhet når dette er fordelaktig og hensiktsmessig for Båtsfjord kommunes havnevirksomhet.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treff

Måsøy Næring og Havn KF

78 42 40 00 - Strandg. 85, 9690 Havøysund

Åpningstider: Man. - fred. 08.00 - 15.30 Radiokanaler: VHF, 12
Kontaktinfo


  • Telefon: 78 98 55 10 Faks: 78 98 38 60
  • Besøksadresse: Fomav. 5, 9990 Båtsfjord
  • Postadresse: Postboks 74, 9991 Båtsfjord
  • Org.nr: 996670104
  • Send forespørsel