Ditt søk ga 32 treff

Dine valg

  • Du har ikke foretatt noen valg
Publisert Tittel Frist Oppdragsgiver
15.08.2022 Hærland Skole 19.09.2022 Indre Østfold kommune
12.08.2022 Rennebu Brannstasjon 29.09.2022 Rennebu kommune
12.08.2022 Rehabilitering av kontorbygg FFI Kjeller 20.09.2022 Forsvarsbygg
11.08.2022 Prosjekt 1105901 Gamlehaugen - Restaurering av vinduer og fasader - Entreprise K 203 Generalentreprise - Takarbeider 31.08.2022 STATSBYGG
11.08.2022 C03766 - 100981 - Jan Mayen - nytt hovedbygg - Samspillskoordinator 26.08.2022 Forsvarsbygg
11.08.2022 1000940 Tokerudkollen 31-33 - Utbedring fasade og infrastruktur 16.09.2022 Bærum kommune
09.08.2022 Skisseprosjekt nytt arkivbygg 29.08.2022 Interkommunalt arkiv M&R
07.07.2022 Krokstadøra serviceområde, totalentreprise 04.09.2022 Orkland Kommune
06.07.2022 Øksnes Boligstiftelse - Boliger Rådhusgata 11-17 19.08.2022 Øksnes Boligstiftelse
05.07.2022 Skien kommune - Gulset - Kulverter og fortau 26.08.2022 Sweco Norge AS (Hovedenhet)
05.07.2022 Langeløkka barnehage - rehabilitering 18.08.2022 Drammen Eiendom KF
04.07.2022 Rehabilitering av Fylkeshus 3 på Lillehammer 01.09.2022 INNLANDET FYLKESKOMMUNE
01.07.2022 Ombyggingsarbeider Julsundvegen 47a og 49a 02.09.2022 XPRO AS
01.07.2022 Utbedring vannskade ETS Medisinske senter 19.08.2022 Tjeldsund kommune
01.07.2022 1214001 Svinesund kontrollstasjon - utvidelse skanner hall Totalentreprise K201 31.08.2022 STATSBYGG
30.06.2022 302253 - Takutbedring av skifertak på vernet bygg ved Setnesmoen (2. gangs utlysning) 22.08.2022 Forsvarsbygg
30.06.2022 Søfteland Bufellesskap 08.09.2022 Bjørnafjorden kommune
29.06.2022 Tilbygg Midtgard 2022 30.08.2022 Rindal kommune
28.06.2022 Verkstedutstyr til Valdres vgs 22.08.2022 INNLANDET FYLKESKOMMUNE
27.06.2022 Nytt driftsbygg Onsøy kirkegård 16.09.2022 Fredrikstad kirkelige fellesråd
24.06.2022 Spillvannsledning Ler - Kvål 18.08.2022 Melhus Kommune
23.06.2022 Prosjektering av ny Hjelmeland ungdomsskule 19.08.2022 Hjelmeland Kommune
23.06.2022 Geiranger brann- og ambulansestasjon 22.08.2022 Stranda kommune
22.06.2022 Laboratorieutstyr: Prøvetakingsutstyr til kapillær prøvetaking - Mikroprøverør, til helseforetakene i Helse Vest RHF 25.08.2022 SYKEHUSINNKJØP HF
22.06.2022 Totalentreprise- bygg Vikeneset reinseanlegg 29.08.2022 Volda Kommune
21.06.2022 Ombygging av Kopparen 22.08.2022 Karmøy Kommune
21.06.2022 Ombygging av administrasjonsbygg 6A 31.08.2022 Nord Universitet
15.06.2022 Bakkane Bo- og behandlingssenter - Utskifting av varmepumpe 22.08.2022 Skien kommune
09.06.2022 Totalentreprise- bygg Vikeneset reinseanlegg 29.08.2022 Volda Kommune
08.06.2022 1144205 Ombygging av administrasjonsbygget på Brann- og redningsskolen K202 Totalentreprise 19.08.2022 STATSBYGG

Legg til

Lagre søk

"Navn på søk" er lagret.

Dine lagrede søk finner du igjen på Min side.

Lukk

Meldingen din ble vellykket sendt!