Ditt søk ga 71 treff

Dine valg

  • Du har ikke foretatt noen valg
Publisert Tittel Frist Oppdragsgiver
24.05.2022 Rehabilitering av tårn - Gjerstad kirke 30.06.2022 Gjerstad kommune
24.05.2022 Bygge og anleggsarbeider i forbindelse med ombygging av kultursenter - Kåfjord kommune 27.06.2022 Kåfjord kommune
24.05.2022 Anskaffelse E6 Storslett bru - Støytiltak Strandveien 24 17.06.2022 Statens vegvesen
24.05.2022 Varhaug ungdomsskule - Ombygging klasserom 08.06.2022 Hå kommune
24.05.2022 Tilbudskonkurranse på kjøp av labutstyr/steinknuser til undervisningsformål. 08.06.2022 TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE
24.05.2022 Ny garasje Kanebogen Stadion 21.06.2022 Harstad kommune
24.05.2022 Bygging av bustadar i Klubben 05.08.2022 Solund kommune
24.05.2022 Slamavskiljar - Korseberget 24.06.2022 Askvoll kommune
23.05.2022 Nytt takbelegg Saltdal videregående skole 10.06.2022 Nordland fylkeskommune
20.05.2022 Tilbudsforespørsel - forprosjektering nytt bibliotek til Trondheim folkebibliotek 10.06.2022 Trondheim kommune
20.05.2022 Anbudskonkurranse for totalentreprise - Flatdal skule - ombygging/rehabilitering og oppføring av tilbygg 24.06.2022 Seljord Kommune
20.05.2022 1000940 Tokerudkollen 31-33 - Utbedring fasade og infrastruktur 27.06.2022 Bærum kommune
20.05.2022 Sødorp kyrkje - utskifting av taktekking og andre arbeider - delkontrakter 10.06.2022 Nord-Fron kommune
20.05.2022 Totalentreprise totalrenovering Kaibakken 1 - Kristiansund 17.06.2022 IKON ARKITEKT & INGENIØR AS
20.05.2022 Prosjektleder for ut- og ombygging av Froland ungdomsskole 13.06.2022 Froland kommune
18.05.2022 Oppgradering av pumpestasjoner og overløp fase 4, - Bygg og maskinteknisk installasjoner. 05.08.2022 DRAMMEN KOMMUNE
18.05.2022 Givravegen 3 - tilbygg ny omsorgsbolig 10.06.2022 Nord-Fron kommune
18.05.2022 Hogsnes barnehage - Ombygging 11.08.2022 TØNSBERG KOMMUNE
16.05.2022 Rehabilitering yttertak, Ibestad svømmehall 20.06.2022 Ibestad kommune
16.05.2022 Ombygging av 2.etg Skjåk kommunehus 20.06.2022 Skjåk kommune
16.05.2022 K650 - Renovering tak AUSK nordfløy 20.06.2022 Alta kommune
13.05.2022 Nødstrømsaggregat Oksebåsen 15.06.2022 Andøya Space AS
13.05.2022 Vennesla kommune - Nytt Legesenter 13.06.2022 Vennesla kommune
13.05.2022 100950 - C03427 - Setertun - Fornyelse tak - Generalentreprise - ny utlysning 01.06.2022 Forsvarsbygg
13.05.2022 Nødstrømsaggregat Oksebåsen (1) 15.06.2022 Andøya Space AS
13.05.2022 Ombygging av Maskevarreveien 4 09.06.2022 Tana kommunale eiendomsselskap KF
12.05.2022 Sørreisa brannstasjon- garderober 09.06.2022 Sørreisa kommune
12.05.2022 Ny flytebrygge - Årøya i Lyngenfjorden 09.06.2022 Balsfjord kommune
12.05.2022 Restaurering av Holmedal Kyrkje 14.06.2022 Askvoll sokn
11.05.2022 Totalentreprise ny brannstasjon Måløy 22.08.2022 Kinn kommune

Legg til

Lagre søk

"Navn på søk" er lagret.

Dine lagrede søk finner du igjen på Min side.

Lukk

Meldingen din ble vellykket sendt!