Viser resultat etter treff i "Oppdrett" Registrer produkt

Blåskjell

Blåskjell lever av plankton, mikroorganismer og dødt organisk materiale i sjøen, og finnes langs hele norskekysten. Blåskjelldyrking foregår i all hovedsak på Vestlandet.Laks

Laks er en ettertraktet matfisk som det finnes en rekke arter av, både i vill og oppdrettet sammenheng rundt om i verden. I Norge snakker vi om atlantisk laks, som i dag er landets viktigste oppdrettsart og største eksportartikkel i økonomisk sammenheng.