Ny driftsbygning Iris Miljøtorg Vensmoen

Oppdragsgiver: Iris Salten IKS Org.nr: 967518190
Telefon: 75507550
Web: www.iris-salten.no E-post: iris@iris-salten.no
Kontaktpunkt: +47 95488026
Primær kontakt: André S. Johnsen
Primær kontakt e-post: andre.johnsen@iris-salten.no
Utførelsessted: Fylke: Nordland, Kommune: Saltdal
Sammendrag: Iris Salten IKS planlegger oppføring av ny driftsbygning på Miljøtorg Vensmoen i Saltdal kommune (gnr./bnr.: 17/95). Driftsbygningen skal benyttes av Iris Salten IKS sine ansatte på miljøtorget for enkelt kontorarbeid, garderobe og spiserom. Lagerareal skal benyttes for lagring av avfallsdunker, samt utstyr for vedlikehold og drift av miljøstasjonen. Spillvann fra driftsbygningen samles i ny tett tank. Tiltaket medfører i tillegg til oppføring av nytt bygg mindre arbeider utomhus deriblant utskifting av eksisterende port og etablering av nye lyspunkter.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 17.08.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 18.06.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no