Bodin kirke.Innvendig tiltak

Oppdragsgiver: Bodø kirkelige fellesråd Org.nr: 976999800
Telefon: 75552660
Web: kirken.no/bodo E-post: kirkevergen@kirken.bodo.no
Kontaktpunkt: +47 97755800
Primær kontakt: Tom Solli
Primær kontakt e-post: ts638@kirken.no
Utførelsessted: Fylke: Nordland, Kommune: Bodø
Sammendrag: Innvendig tiltak for universell utforming. Etablering av hcwc, tiltak dører og brannoppgradering. Arbeidene omfatter riving av eksisterende trappeløp fra kjeller til 2. etasje, etablering av hcwc i trappeløpet, samt brannoppgradering som følge av tiltaket. Alle arbeider vil bl avregnet etter faktisk utførte mengder/timer
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 17.08.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 23.06.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no