Totalentreprenør til oppføring av Ekeberg servicebygg.

Oppdragsgiver: Oslo kommune v/ Bymiljøetaten Org.nr: 996922766
Telefon: 23482030
Web: www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no E-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 21802180
Primær kontakt: Marianne Kleppe
Primær kontakt e-post: marianne.kleppe@bym.oslo.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Bymiljøetaten ønsker tilbud på oppføring av et servicebygg på Ekebergsletta. Servicebygget er tiltenkt idrettsaktiviteter og til bruk i ulike arrangementer for ulike brukere. Bygget skal plasseres på Smedstua, hvor Bymiljøetatens driftsstasjon er plassert i dag.Prosjektet består i sin helhet av to tilhørende bygg med ulike bruksområder. Det ene bygget inneholder garderober (35 m2), møterom/sekretariatdel og WC(86 m2) som primært vil brukes av idrettsvirksomheten på Ekeberg. Det andre bygget inneholder WC som primært vil brukes av publikum og turgåere, og utstyrslager (40 m2).
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 01.09.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 01.07.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no