Kirkeveien 23-25 - Omsorgsboliger

Oppdragsgiver: Sarpsborg kommune Org.nr: 938801363
Telefon: 69108000
Web: www.sarpsborg.com/ E-post: postmottak@sarpsborg.com
Primær kontakt: Henrik Høst
Primær kontakt e-post: henrik.hoest@sarpsborg.com
Utførelsessted: Fylke: Østfold
Sammendrag: I Kirkeveien 23-25 skal det være 6 omsorgsleiligheter med tilhørende personalbase. Bygget har to tilhørende frittstående boder.Totalentreprenør skal levere et komplett bruksklart bygg etter NS 8407 ut fra krav satt i vedlagte dokumenter.Bygget skal tilfredsstille passivhusstandard og bygges i tre.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 15.09.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 10.07.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no