Saltstraumen kirke. Utvendig restaurering

Oppdragsgiver: Bodø kirkelige fellesråd Org.nr: 976999800
Telefon: 75552660
Web: kirken.no/bodo E-post: kirkevergen@kirken.bodo.no
Kontaktpunkt: +47 97755800
Primær kontakt: Tom Solli
Primær kontakt e-post: ts638@kirken.no
Utførelsessted: Fylke: Nordland, Kommune: Bodø
Sammendrag: Saltstraumen kirke ble oppført i 1886 og senere flyttet i 1903 til dagens plassering. Kirken er bygget med laftede vegger som er kledd med panel både utvendig og innvendig. Taket er dekket med skifer og spirer med kobber. Utvendig har kirken gjennomgått flere runder med reparasjoner, som bl har omfattet utskifting av kledning og vannbord.Vinduene har også gjennomgått en rekke utbedringer. I dagens situasjon er det flere ulike typer vinduer, men også originale elementer og glass. Tilnærmet alle vinduer har behov for omfattende utbedringer og restaurering.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 09.11.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 16.09.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no