Ombygging Habiliteringsbygget HMR

Oppdragsgiver: SYKEHUSINNKJØP HF Org.nr: 916879067
Primær kontakt: Ståle Lindseth
Primær kontakt e-post: stale.lindseth@sykehusinnkjop.no
Utførelsessted: Fylke: Møre og Romsdal, Kommune: Ålesund
Sammendrag: Bakgrunnen for prosjektet er behov for nye lokaler for Avdeling for barnemedisin oghabilitering (HABU), Spesialisert habilitering Sunnmøre Voksen (HAVO) og Trøndelag Ortopediske Verkstad (TOV). Disse avdelingene arbeider med habilitering av pasientgrupper etter sykdom/skade/rusproblematikk, samt produksjon og tilpassing av ortopediske hjelpemidler - derav prosjektnavnet Habiliteringsbygget.Nye lokaler for disse brukerne skal etableres i eksisterende bygg som tidligere var Hjelpemiddelsentralen i Ålesund. Dette bygget står i dag tomt. Habiliteringsbygget er et eldre bygg som skal renoveres og tilpasses ny drift for sykehuset i Ålesund. Dette vil medføre endel innvendige arbeider samt utvendig fasade og etterisoleringsarbeide.  
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 30.10.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 21.09.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no