1000767 Gullhaug Barnehage - totalentreprise rehabilitering

Oppdragsgiver: Bærum kommune Org.nr: 935478715
Telefon: 67504050
Web: baerum.kommune.no E-post: post@baerum.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 92453614
Primær kontakt: Åsa Franzen
Primær kontakt e-post: asa.franzen@baerum.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Viken, Kommune: Bærum
Sammendrag: Gullhaug Flerbrukshus, lokalisert i Gullhaugveien 133C, 1354 Bærums Verk, ble oppført som flerbruks hus i 1993, men brukes nå bare som barnehage. Barnehagen består av ett bygg fra 1993 med totalt 1.190 m2. Bygningen er oppført i bindingsverk, sokkel i mur/betong. Bygget har i hovedsak kun hatt enklere løpende vedlikehold siden byggeår.Bygningen har nådd en alder der man står foran vesentlig renoveringsbehov. Hele bygningen skal derfor strippes ned til råbygg, gjennomgå en omfattende rehabilitering og ombygging som også omfatter oppgradering av alle tekniske installasjoner innvendig og utvendig.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 18.05.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 16.03.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no