Utvidelse av Haugheia høydebasseng - Utførelse grunn-, bygg- og prosess-tekniske arbeider

Oppdragsgiver: Vestvågøy kommune Org.nr: 942570619
Telefon: 76056000
Web: www.vestvagoy.kommune.no/ E-post: postmottak@vestvagoy.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 41009870
Primær kontakt: Elin Sie
Primær kontakt e-post: elin.sie@vestvagoy.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Nordland
Sammendrag: Vestvågøy kommune ligger midt i Lofoten i Nordland og omfatter Vestvågøya og flere mindre øyer og holmer rundt denne. Kommunen er Lofotens mest folkerikekommune med litt over 11 000 innbyggere. Befolkningen er mest konsentrert rundt områdene Leknes/Gravdal, Stamsund, Ballstad og Bøstad.Kommunens tjenesteenhet Prosjekt og infrastruktur ivaretar bl.a. drift og gjennomføring av prosjekter innenfor veg, vann og avløp.Byggherrefunksjonen er tillagt enheten Prosjekt og Infrastruktur og ivaretas av prosjektleder Elin Sie, Vestvågøy kommune og porteføljeleder Eivind Edvardsen, WSP Norge AS.
Bransje(r): 7586 - Høydebasseng | 40483 - Høydebasseng
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 30.04.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 19.03.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no