Anskaffelse totalentreprise reservekraftbygg

Oppdragsgiver: Movar Iks Org.nr: 959272204
Telefon: 69262110
Web: www.movar.no E-post: movar@movar.no
Kontaktpunkt: +47 95034983
Primær kontakt: Lisbeth Smestad
Primær kontakt e-post: lisbeth.smestad@movar.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: MOVAR IKS skal bygge ett nytt bygg for reservekraftanlegg til Vansjø Vannverk i Rygge. Bygget skal etableres for reservekraftgenerator med dieseltankanlegg, to høyspentrom for transformatorer og lagerplass for mobilt aggregat, samt forberedes for installasjon av ytterligere en reservekraftgenerator. Reservekraftgenerator og elektro/automasjon er ikke med i omfanget og forespørres i egne forespørsler. Oppdragsgiver ønsker med denne konkurransen tilbud på totalentreprise for oppføring av nytt bygg for reservekraft i Rygge.
Bransje(r): 8000170 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 04.05.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 22.03.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no